Certifikát | Pamětní list


Certifikát | Pamětní list

Pokud účastník zdolá trasu v časovém limitu 18 hodin, obdrží po dojetí do cíle ve Sportovním areálu Sokolík po nahlášení dat ze svého cyklistického počítače pamětní list o absolvování trasy na ručně vyrobeném papíře z Ruční papírny ve Velkých Losinách.
Na pamětním listu bude uvedeno jméno účastníka + obec, ujetá vzdálenost a čas (nikoli pořadí). Pamětní list bude rovněž opatřen razítky či podpisy partnerů.