Certifikát/Pamětní list | Peklo Moravy | 2013-2023 | 11. ročníků = 0. ročník + 10. oficiálních ročníků


Certifikát | Pamětní list

Pokud účastník zdolal trasu v časovém limitu 18 hodin, obdržel po dojetí do cíle ve Sportovním areálu Sokolík po nahlášení dat ze svého cyklistického počítače pamětní list o absolvování trasy na ručně vyrobeném papíře z Ruční papírny ve Velkých Losinách.
Na pamětním listu bylo uvedeno jméno účastníka + obec, ujetá vzdálenost a čas (nikoli pořadí). Pamětní list byl rovněž opatřen razítky či podpisy partnerů.
Certifikát se úspěšným účastníkům uděloval od 1. oficiálního ročníku Pekla Moravy, které se uskutečnilo v červenci 2014.

Certifikát z posledního oficiálního 10. ročníku Pekla Moravy (sobota 3. červen 2023).