Nejvyšší počet účastníků


Nejvyšší počet účastníků

Nejvyšší počet účastníků byl na Pekle Moravy ve 3. ročníku v roce 2016 a ve 4. ročníku v roce 2017. Počet přihlášených jezdců a jezdkyň se v těchto 2. ročnících dostal k číslu 90 účastníků. Většina cyklistů úspěšně dorazila do cíle v časovém limitu a odměnou za skvěle odvedenou práci pro ně bylo obdržení pamětního certifikátu.
Z důvodu bezpečnosti jsme peloton v roce 2017 rozdělili na dvě skupiny, mezi kterými byl cca 5 až 10 minutový odstup.
3. ročníku v roce 2016 a 4. ročníku v roce 2017 se rovněž aktivně zúčastnili patroni Pekla Moravy – Adam Hansen (3. ročník 2016, nedokončil z důvodu technické závady na elektrickém řazení svého kola) a Emil Hekele (4. ročník 2017, úspěšně celý tento ročník absolvoval).

Peklo Moravy 2017 (4. ročník) – sobota 3. červen 2017.