O PEKLE MORAVY | 2013-2023 | 11. ROČNÍKŮ = 0. ročník + 10. oficiálních ročníků


330 km | Praděd 1491 m n. m. | Lysá hora 1323 m n. m. | 4 500 m převýšení


Představení cyklistického extrému Peklo Moravy (6:24 minuty).

Domnívám se, že již v minulém století byli cyklisté, kteří tuto trasu absolvovali podobně jako účastníci od roku 2013 do roku 2023. Nebylo to ale v době internetu, sociálních sítí a chytrých telefonů, takže se tato náročná cyklistická vyjížďka nedostala do povědomí cyklistů v České republice, případně v zahraničí.
Určitě jsem nezačal organizovat pro amatérské hobby cyklisty úplně něco nového, jen se mi povedlo tuto těžkou cyklistickou vyjížďku zpopularizovat a dostat do povědomí milovníků dlouhé jízdy na kole, přírody, hor či regionů Moravy a Slezska.
Opravdu mě těší, že po dobu, kdy jsem tuto cyklistickou vyjížďku pořádal, se této náročné akce zúčastnili cyklisté (ženy i muži) z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, ale také např. z Polska či Velké Británie.
Aktuálně již Peklo Moravy nepotřebuje, aby ho někdo organizoval. Začalo si žít vlastním životem. Z tohoto důvodu byl 10. ročník v roce 2023 ročníkem posledním. Mám informace, které mě naplňují pocitem zadostiučinění, že Peklo Moravy začali jezdit samostatně cyklisté z Opavy, Ostravy či Prahy. Nápad, potažmo myšlenka ohledně zdolání nejvyšší hory Jeseníků Pradědu a nejvyšší hory Beskyd Lysé hory během jednoho dne oslovila řadu cyklistů, kteří nemají potřebu nebo nemohou startovat v určený den či ze stanoveného místa. Zmíněné cyklisty přitahuje a láká opravdu velká náročnost a délka této vyjížďky.
Když jsme v srpnu 2013 (0. ročník) vyjeli poprvé ve třech (Tomáš Bohatý, Karel Nepraš a já) z Frýdku-Místku na Praděd a zpět do Frýdku-Místku a poté pokračovali na Lysou horu a zpět do Frýdku-Místku, tak jsme netušili, zda úspěšně dojedeme do cíle. Měli jsme pochybnosti, jestli ujedeme za světla v jednom dni vzdálenost kolem 330 km během níž zdoláme cca 4500 výškových metrů.
Povedlo se a já jsem s Tomášem a Karlem v dalších letech tento zážitek a zkušenost nabídl všem cyklistům. Je opravdu fajn, že si Peklo Moravy našlo okruh svých příznivců, případně zájemců, kteří ho chtějí absolvovat.
Děkuji všem svým kamarádům a organizacím, kteří mi po dobu deseti let pomáhali z organizací cyklistické vyjížďky Peklo Moravy. Nebylo to vždy úplně jednoduché.  

Přeji všem budoucím účastníkům Pekla Moravy dobré počasí, radost z jízdy a krásné zážitky!

Marek Šimoňák (pořadatel Pekla Moravy 2013–2023)
Napsáno: červen 2023

Peklo Moravy 2023 (10. závěrečný ročník) – sobota 3. červen 2023.

O Pekle Moravy

Peklo Moravy není závod, ale cyklistická vyjížďka v délce cca 330 km, kterou si mohou zkusit všichni, kteří mají rádi jízdu na kole, přírodu, a je u nich chuť do tohoto dobrodružství jít.
Cílem je v časovém limitu osmnácti hodin zdolání nejvyššího vrcholu Beskyd (Lysá hora, 1323 m n. m.) a Jeseníků (Praděd, 1491 m n. m.) a poznání regionu severní Moravy a Slezska. Navíc vrcholy Praděd a Lysá hora jsou zejména pro lidi ze severní Moravy a Slezska doslova „ikonické“.
Dále je zde poukaz na kolo jako na geniální dopravní prostředek, lidské odhodlání a vůli. Nabízí se ještě celá řada atributů, jako např. poznání sebe sama, kamarádství, týmová spolupráce.
Toto vše jsme prožili (Tomáš, Karel a já) v srpnu 2013. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli „Peklo Moravy“ nabídnout i všem ostatním, kteří si chtějí toto dobrodružství zkusit a prožít.

Marek Šimoňák
Napsáno: srpen 2013

Zleva: Karel Nepraš, Tomáš Bohatý, Marek Šimoňák (0. ročník Pekla Moravy, 21. srpen 2013).