Projekt Masaryk 170


Projekt Masaryk 170 patří společně s projekty Peklo Moravy a Bicykl Frýdek-Místek do společného portfolia akcí zabývajících se cyklistikou ve Frýdku-Místku.
Toto město na severovýchodě Moravy v České republice mělo vždy skrze své obyvatele velmi blízko k dopravní, rekreační, turistické či sportovní cyklistice.
Projekt Masaryk 170 začal vznikat po setkání s panem Václavem Peterem¤ v únoru 2018. Na základě tohoto setkání jsem se ze staré fotografie dozvěděl o jízdách cyklistů ze sportovního oddílu SK Ostravica v roce 1935, 1936 a 1937 za panem prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem z Frýdku do Prahy nebo do Lán. Důvodem těchto cyklistických jízd byly narozeniny pana prezidenta, který se narodil 7. března 1850. Cyklisté vozili panu prezidentovi Osvoboditeli blahopřání a zdravice k jeho narozeninám od sportovců z Frýdku.

Předseda ústředí SKOFM p. Vinkler a předseda cyklistického odboru Nowak se loučí před odjezdem do Prahy s členy hlídky:
Vencl – Kudělásek – Špicar.
Zdroj: Cyklistická klubovní kronika SK Ostravica Frýdek-Místek. Tato kronika byla vedena od roku 1930 do roku 1944.

Webové stránky projektu MASARYK 170

Vyjížďky frýdeckomísteckých cyklistů ve třicátých letech minulého století svědčí o tom, jak velkou osobností pan prezident Osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk byl. Jak obrovskou úctu k němu obyvatelé Československa chovali, jak si ho vážili a měli ho rádi.
Význam a zásluhy Tomáše Garrigua Masaryka o vznik Československa se zcela vytratily za doby útlaku obyvatel v Protektorátu Čechy a Morava a čtyřicetileté monopolní vlády komunistů v Československu. Oba tyto režimy, nacistický i komunistický, na tom po dobu svého totalitního vládnutí velmi usilovně pracovaly. Jméno Tomáše Garrigue Masaryka bylo v období 1939 – 1989 oficiálně pro občany Československa naprosto zapovězené.
Po roce 1989 se odkaz univerzitního profesora a prvního prezidenta Československa Tomáše Garrigua Masaryka plnou měrou obnovil. Tohoto velkého demokrata nám každodenně připomínají názvy náměstí, ulic, škol či jeho sochy a busty ve městech a obcích po celé České republice.
Hrdinské jízdy frýdeckých cyklistů ze sportovního oddílu SK Ostravica za panem prezidentem Masarykem ve třicátých letech minulého století však upadly v úplné zapomnění. Jízdy, které byly naplněné úctou a obdivem k TGM a k Československu, ale také láskou k bicyklu a cyklistice. Jízdu na kole musíte mít opravdu rádi, pokud jste ochotni absolvovat na začátku března ve velmi nepříznivých povětrnostních podmínkách vzdálenost cca 430 km z Frýdku do Prahy či Lán.
Účastníci těchto jízd v sobě měli velkou dávku vůle a odhodlání, když ve třicátých letech minulého století v zimním období, na tehdejších silnicích a jízdních kolech vyjížděli z Frýdku do Prahy či Lán za panem prezidentem.
Vážím si setkání s panem Václavem Peterem. Jsem moc rád, že jsem v archivu atletického oddílu TJ Slezan Frýdek-Místek nalezl staré kroniky, do kterých podrobně účastníci těchto jízd vše pečlivě zaznamenali.
Jako učitel dějepisu a cyklista, který se narodil a žil mnoho let ve Frýdku-Místku, jsem považoval téměř za povinnost na tyto prvorepublikové jízdy našich předchůdců navázat a znovu je obnovit. Nebylo úplně snadné zorganizovat po osmdesáti třech letech další cyklistickou jízdu z Frýdku-Místku do Lán k hrobu Tomáš Garrigua Masaryka.
Projekt Masaryk 170 je dokladem toho, že se to nakonec podařilo. V sobotu 7. března 2020 si hrstka cyklistů z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska po dvou dnech jízdy z Frýdku-Místku do Lán u hrobu TGM připomněla 170. výročí jeho narození, ale také cyklistické hrdiny z třicátých let minulého století z Frýdku. Touto jízdou navázali a oživili tradici z třicátých let minulého století. Věřím, že tato tradice bude pokračovat i v budoucnosti.

Marek Šimoňák, 11. květen 2021

Webové stránky projektu MASARYK 170

Hřbitov v Lánech.
Sobota 7. březen 2020.
Webové stránky projektu MASARYK 170
Hrobka Tomáše Garrigua Masaryka je rodinná hrobka Masaryků, která se nachází na obecním hřbitově v Lánech.
Sobota 7. březen 2020.
Webové stránky projektu MASARYK 170

¤Václav Peter – sběratel starých pohlednic z Frýdku-Místku a autor či spoluautor mnoha publikací o Frýdku-Místku.